دقت فرمایید که هرگونه اشتباه در درج اطلاعات مانند آدرس و … به عهده ی خود شما میباشد و این فروشگاه هیچ مسئولیتی ندارد

سفارشات پس از پرداخت کامل ارسال میشوند

هزینه ی حمل و نقل با خود مشتری است مگر آنکه هزینه کل خرید از ۵۰۰ هزار تومان بیشتر باشد

تنها تا ۲۴ ساعت پس از تحویل میتوانید درخواست تعویض جنس دهید