Author Archives: Amir

خواب و لباس خواب نوزادان

خواب و لباس خواب نوزادان بچه‌ها پوست نازک و لطیفی دارند و انتخاب لباس خواب مناسب برای آنها، شرایطی دارد که اگر هنگام خرید آنها را رعایت نکنیم، ممکن است لذت خواب خوش شبانه را از دلبندانمان بگیریم. پوشاندن لباس برای خواب نوزاد به نظر کار ساده‌ای می‌آید اما چیزهای زیادی باید در نظر گرفته شود. انتخاب […]

زردی در نوزادان

علت زردی در نوزادان چیست؟ اولین نکته که باید به آن توجه داشت این است که این مشکل غیر عادی نیست که تنها برای نوزاد شما اتفاق افتاده باشد، بلکه بیماری زردی در تازه متولدان بیماری بسیار شایعی است. برای مقابله با این پدیده ابتدا باید آن را بشناسید و تشخیص دهید که آیا نوزاد […]