Tag Archives: درمان خانگی زردی

زردی در نوزادان

علت زردی در نوزادان چیست؟ اولین نکته که باید به آن توجه داشت این است که این مشکل غیر عادی نیست که تنها برای نوزاد شما اتفاق افتاده باشد، بلکه بیماری زردی در تازه متولدان بیماری بسیار شایعی است. برای مقابله با این پدیده ابتدا باید آن را بشناسید و تشخیص دهید که آیا نوزاد […]